Hệ thống đăng ký xét tuyển Đại học Á Châu

Thời gian đăng ký đợt 3 được mở từ ngày 01 - 20/07/2022